VÝVOJ A VÝROBA

Okuliare THE® sú inšpirované objavom molekuly fullerénu C60

Nobelova cena za chémiu bola v roku 1996 udelená Krotoovi, Smalleymu a Curlovi za objav fullerénu C60, molekuly vyznačujúcej sa Fibonacciho štruktúrou s ikosaedrálnou symetriou. Fullerén C60 je popri grafite a diamante treťou alotropickou formou uhlíka, s rovnakou symetriou ako má celý vesmír.

Hyperharmonizácia svetla

Okuliare THE® sú založené na molekule C60. Vytvárajú unikátne, účinné a prospešné hypersvetlo s ideálnou dynamikou na úrovni kvantovej energie a kvantových informácií. Fotóny z akéhokoľvek zdroja svetla preberajú pri interakcii s molekulou C60, ktorá je „plná života“
a otáča sa neuveriteľnou rýchlosťou 18-miliárdkrát za sekundu, kvantové usporiadanie anuloidu podľa pravidla zlatého rezu. Kvantové hypersvetlo, ktoré vykazuje ideálnu symetriu, ktorá je identická so symetriou určitých bioštruktúr, priamo navzájom pôsobí s biomolekulami (najmä s klathrinom v mozgu) a prenáša na bunkovej úrovni nielen optimálnu energiu, ale aj optimálne informácie.

Prenos energie a informácií hyperharmonizovaného svetla do štruktúr biomolekúl s narušenou energiou vedie k regenerácii ich prirodzených funkcií a teda k harmonizácii.

tesla_nobel_prize

Vplyv svetla na mozog

Svetlo reguluje hladiny hormónov v mozgu – to znamená, že riadi cirkadiánny rytmus. Za tento objav bola v roku 2017 vedcom Hallovi, Rosbashovi a Youngovi udelená Nobelova cena

Okuliare THE® umožňujú používateľom unikátnu regeneráciu biomolekúl a bioštruktúr a zaisťujú zachovávanie optimálnych bioprocesov v očiach a v mozgu. Výsledkom je nastolenie psychickej
a fyzickej rovnováhy: lepšie vidíme, lepšie nám to myslí, lepšie sa cítime, sme produktívnejší a tiež úspešnejší.

Zlatý rez – univerzálny zákon harmónie a krásy

Podľa Leonarda da Vinciho je geometria založená na božských pomeroch proporcií (zákon prírody spočívajúci v pravidle zlatého rezu) a utvára základy zákonov harmónie a krásy. Zlatý rez je zároveň aj princípom, podľa ktorého sa biologické štruktúry dostávajú do interakcie s kvantovým hypersvetlom v priestore a čase, čím dochádza k rezonančnému prenosu energie a informácií zaisťujúcich regeneráciu organizmu na kvantovej úrovni.

Vidieť lepšie • Cítiť sa lepšie • Myslieť lepšie • Podávať lepšie výkony

SLNEČNÉ SVETLO

Graf 1a znázorňuje spektrum viditeľného denného slnečného svetla vykazujúceho HW (nebezpečné vlnové dĺžky, UV žiarenie
a fialovomodré svetlo) a zvyšné DW (žiaduce vlnové dĺžky) (450 – 780 nm), avšak pri väčšej intenzite, než aká je optimálna.

V grafe 1b je znázornená premena svetla, pri ktorej dochádza
k eliminácii väčšiny HW (nebezpečných vlnových dĺžok)
a k zoslabeniu veľkej časti modrého svetla. Je teda zrejmé, že šošovky Tesla Hyperlight významnou mierou redukujú nadmerné množstvo celkového slnečného svetla.

SLNEČNÉ SVETLO

Graf 1a znázorňuje spektrum viditeľného denného slnečného svetla vykazujúceho HW (nebezpečné vlnové dĺžky, UV žiarenie
a fialovomodré svetlo) a zvyšné DW (žiaduce vlnové dĺžky) (450 – 780 nm), avšak pri väčšej intenzite, než aká je optimálna.

V grafe 1b je znázornená premena svetla, pri ktorej dochádza
k eliminácii väčšiny HW (nebezpečných vlnových dĺžok)
a k zoslabeniu veľkej časti modrého svetla. Je teda zrejmé, že šošovky Tesla Hyperlight významnou mierou redukujú nadmerné množstvo celkového slnečného svetla.

NEÓNOVÉ SVETLO

Graf 2a zobrazuje spektrum neónového svetla, ktoré vykazuje významné množstvá HW (nebezpečné vlnové dĺžky, ako UV
a fialovomodré svetlo), a menšie množstvo energie v prípade žiaducich vlnových dĺžok (450 – 780 nm), než aké je optimálne.

V grafe 2b je znázornené spektrum neónového svetla, ktoré prešlo okuliarmi Tesla Hyperlight Eyewear: neónové svetlo sa v rámci tohto procesu mení tak, že sa UV žiarenie a fialovomodré svetlo premení na žiaduce vlnové dĺžky (450 – 780 nm) a ich energia sa zvýši na optimálnu úroveň, ktorá je pre funkciu očí najvhodnejšia.

NEÓNOVÉ SVETLO

Graf 2a zobrazuje spektrum neónového svetla, ktoré vykazuje významné množstvá HW (nebezpečné vlnové dĺžky, ako UV
a fialovomodré svetlo), a menšie množstvo energie v prípade žiaducich vlnových dĺžok (450 – 780 nm), než aké je optimálne.

V grafe 2b je znázornené spektrum neónového svetla, ktoré prešlo okuliarmi Tesla Hyperlight Eyewear: neónové svetlo sa v rámci tohto procesu mení tak, že sa UV žiarenie a fialovomodré svetlo premení na žiaduce vlnové dĺžky (450 – 780 nm) a ich energia sa zvýši na optimálnu úroveň, ktorá je pre funkciu očí najvhodnejšia.

LED SVETLO

Graf 3a znázorňuje spektrum bieleho LED svetla, ktoré vykazuje veľmi málo UV žiarenia, výrazné množstvo modrého svetla
a menšie množstvo energie v prípade žiaducich vlnových dĺžok (450 – 780 nm), než aké je optimálne.

V grafe 3b je znázornené LED svetlo, ktoré prešlo okuliarmi Tesla Hyperlight Eyewear a v nich sa premenilo na zdravé kvantové hypersvetlo. HW (UV žiarenie a fialovomodré svetlo) sa zmení na DW (žiaduce vlnové dĺžky) a intenzita svetla sa zvýši na optimálnu úroveň, ktorá je pre funkciu očí najvhodnejšia.

LED SVETLO

Graf 3a znázorňuje spektrum bieleho LED svetla, ktoré vykazuje veľmi málo UV žiarenia, výrazné množstvo modrého svetla
a menšie množstvo energie v prípade žiaducich vlnových dĺžok (450 – 780 nm), než aké je optimálne.

V grafe 3b je znázornené LED svetlo, ktoré prešlo okuliarmi Tesla Hyperlight Eyewear a v nich sa premenilo na zdravé kvantové hypersvetlo. HW (UV žiarenie a fialovomodré svetlo) sa zmení na DW (žiaduce vlnové dĺžky) a intenzita svetla sa zvýši na optimálnu úroveň, ktorá je pre funkciu očí najvhodnejšia.